Blauwvingers (Bluefingers), Op. 8. Fantasy for Orchestra

I. Expositie (Exposition)
II. Wals ’81 (Waltz ’81)
III. Reprise met Klokkenspel (Recapitulation with Glockenspiel)